MECHMOD

 MOLECULAR DESIGN & MEDICINAL CHEMISTRY

University  Master Program

  Informació
  Información
  Information
         

L'opinió dels nostres estudiants:

“Ja fa temps que m'interessa la química mèdica i el màster que s'ofereix compleix les meves espectatives.”---“Adquir formació en disseny molecular i química mèdica per així ampliar els meus coneixements i iniciar-me en el món de la recerca.”---“M´agradaria tenir coneixements sobre la química mèdica i poder treballar en aquest camp de la ciència en un futur.”---“Ampliar els coneixements que he adquirit durant la carrera.”---“Disseny i estudi computacional de molècules amb finalitats mèdiques.”---“Adentrar-me en el món de la recerca química, en especial, la química mèdica o farmacèutica.”